Арагонитът е често срещан минерал от класа на карбонатите, разновидност на калцита. В естествена среда той се среща в черупките на някои безгръбначни животни. Към групата на арагонита спадат още минералите церусит, стронцианит и витерит. Етимологично името се свързва с областта Арагона в Испания, където са открити негови находища. Основният елемент в химичния състав на арагонита е калций, но в някои случаи може да бъди заместен от стронций, олово или цинк.

Арагонитът е с ромбична форма и понякога образува кристални стълбовидни срастъци. Възможно е да се открият негови минерали в кълбовидна и бъбрековидна форма или като сталактитни образувания. Срещат се и самостоятелни кристали с призматична или игловидна форма. В някои случаи има форми с разклонения, наподобяващи растения, известни още като “железни цветя“.

В зависимост от наличието на различни микропримеси цветът на арагонита може да бъде бял, сив, жълт, син, зелен, червен, виолетов и черен. Срещат се и безцветни арагонитни минерали.

Кристалите на арагонита са с ясно изразена и несъвършена цепителност. Арагонитът е крехък минерал с относителна твърдост между 3.5 и 4 по скалата на Моос. Той има прозрачни или просветляващи кристали със стъклен или смолист блясък. При този карбонатен минерал не се наблюдава плеохроизъм. На ултравиолетова светлина арагонитът проявява флуоресценция в бледорозов, бял, червен, син и жълт цвят. Находища на този минерал има в Испания, Италия, Мароко, Чехия, Англия, Канада, Намибия, Перу и др.

Арагонитът участва като основен компонент в скъпоценни камъни като корали и перли. Фините арагонитни кристали не са често явление, затова няма голямо практическо приложение, включително в бижутерията. Характерно за него е, че негови фасетирани минерални образци са много редки. Арагонитът се използва като декоративен материал, а някои негови интересни образци са част от колекции на минерали.

Според някои вярвания арагонитът е минерал, който учи на толерантност и търпение, улеснява и хармонизира отношенията в семейството. Според някои в качеството си на талисман укрепва семейството, като предпазва хората от пристрастяване към хазарт, алкохол и други увлечения, затова понякога е наричан “семеен камък“. Вярва се, че арагонитът усилва паметта и концентрацията, и може да бъде полезен за ученици и студенти. Някои считат, че подпомага дисциплината и самоконтрола и може да помогне на хората, които искат да преодолеят застоя в своето лично развитие.

Арагонитът е известен и със своите лечебни качества. Вярва се, че той притежава способността да прогонва страховете и гнева и може да разтоварва нервното напрежение. Според някои арагонитът може да бъде полезно средство за борба с деменцията. Той е минерал, който е препоръчван и при кожни заболявания. Арагонитът не е минерал, асоцииран с определен знак от зодиака. Той е препоръчван от някои астролози на родените през май.