Бастнезитът е минерал от класа на карбонатите, описан за първи път през 1838 г. от шведския химик Вилхелм Хизингер. Етимологията на наименованието му се свързва с името на мината Бастнес в Швеция. Този карбонатен минерал съдържа редки земни метали (най-често срещан е церий, но се срещат също лантан и итрий). На цвят той може да бъде бял, сив, восъчножълт, медножълт, златистооранжев, тъмнооранжев, розов, тъмночервен, кафяв, чаенокафяв и червеникавокафяв. При преминаваща светлина се срещат бастнезитни образци, които са бледожълти или безцветни.

Кристалите на бастнезита са обикновено с еднакви стени. Те могат да са плосковидни, понякога с удължена форма и с размери до 20 см. Среща се и в масивни зърнести форми.

Бастнезитните кристали са прозрачни или полупрозрачни със стъклен или маслен блясък. Те са крехки и с относителна твърдост между 4 и 4.5 по скалата на Моос. Кристалите на бастнезита се разтварят в силни киселини.

Типично за бастнезита е, че има силно изразен пиезоелектричен ефект. Той е минерал, който демонстрира катодолуминесценция в тъмночервен цвят. Бастнезитът е радиоактивен. При него не се наблюдава луминесценция. Бастнезитът е минерал, разпространен в малки количества в много страни по света.

Находища на бастнезит има във Швеция, Норвегия, Афганистан, Пакистан, Бурунди, Замбия, Франция, Канада, САЩ, Унгария, Гърция, Турция, Китай, Монголия, Русия, Мадагаскар и др.

Бастнезитът е крехък редкоземен карбонатен минерал, който е сравнително труден за обработка и се използва рядко в бижутерията. Най-ценни са цветните прозрачни минерали без включения. Фасетирани образци от бастнезит са много редки. Най-висококачествените минерали, подходящи за ювелирна обработка, се добиват в Пакистан и Афганистан.

Като скъпоценен камък се нарязва и използва като кабошон за изработка на висулки, колиета, обеци, пръстени, гривни и брошки. Бастнезитът е крехък и поради това бижута с този минерал трябва да бъдат пазени от удари и износване. Бастнезитът се използва рядко и за декоративни цели. Той е търсен и високо ценен като рядък материал за музейни експонати и частни минерални колекции. Минерални образци от бастнезит има в шведския Природонаучен музей в Стокхолм.

Бастнезитът е минерал, най-често използван в качеството си на източник за промишлен добив на важни редкоземни метали. Той е ценен най-вече за извличане на метала церий.

Бастнезитът е камък, за който се твърди, че вдъхновява и стимулира превръщането на мечтите в реалност. Препоръчван е като средство, което подпомага освобождаването от страхове, насърчава промените и поставянето на ново начало. Считан е от някои литотерапевти за лечебно средство, което чрез енергията си облекчава чревни заболявания, запек, болки в мускулите, ставите и гърба.