Хризоберилът е вид минерал, който по химичен състав е берилиево-алуминиев оксид. Вероятният произход на наименованието му се свързва с гръцките думи hrisos (злато) и berilos (берил). Редкият и екзотичен скъпоценен камък е открит през 1789 г. и има три основни разновидности. Обикновеният, жълтозеленикав на цвят хризоберил, е първата разновидност на този минерал. Един от най-известните скъпоценни камъни, разновидност на хризоберила, е изключително рядко срещаният минерал александрит (наречен в чест на руския цар Николай II, известен още като Цар Освободител). Третата разновидност на хризоберила е камък, наречен ”цимофан” или ”котешко око”. Както подсказва името му, този жълтеникав на цвят хризоберил демонстрира красивият зрителен ефект ”котешко око”. Много рядък минерал е ”александритовото котешко око” – скъпоценен камък, който притежава качествата на двете хризоберилиеви разновидности.

Хризоберилът е минерал, който се среща в различни нюанси на жълтия цвят (златистожълт, зеленикавожълт). Срещат се също гълъбовозелени, кафеникави, сивокафеникави, оранжеви и, макар и изключително рядко, червени минерални образци. Различните цветове се определят от наличието на различни микропримеси: железните включения придават на минерала жълт цвят, а на хромът се дължи зеленикавото оцветяване.

Типично физическо свойство за хризоберилът е, че той е скъпоценен камък с изключително висока относителна твърдост (достига 8.5 по известната скала на Моос, което го нарежда на трето място сред скъпоценните камъни). Обикновено е със стъклен блясък и полупрозрачен, но, макар и рядко, се срещат прозрачни хризоберилиеви камъни. Характерно за този минерал е, че има структура с късопризматични кристали и образува срастъци.

Хризоберилът е скъпоценен камък, при който рядко се срещат образци с големи кристални форми. С висока стойност са минерали с големи размери, особено тези с прозрачни кристали и жълтозеленикави на цвят. Един от най-големите минерали, намирани досега, е откритият през XIX в. в Бразилия хризоберил с тегло 8 кг. Находища на хризоберил има в Бразилия, Русия, Мианмар, Шри Ланка, Мадагаскар, САЩ, Австралия, Индия и др.

Известният още като "котешко око" минерал е много рядко срещан в природата (включително от диаманта) и по тази причина той се нарежда сред най-скъпите камъни в света. Той е сред скъпоценните камъни, при които се проявява оптичния ефект, наречен ”котешко око”(когато в структурата му има висока концентрация на паралелни игловидни включения) – поява на подвижна светлинна вълна, която наподобява окото на котка.

При хризоберилиевите минерални разновидности е налице и плеохроизъм. При този визуален ефект камъкът променя цвета си в зависимост от източника на светлина (естествен или изкуствен) или в зависимост от ъгъла на гледане. В това отношение александритът като типичен плеохроитен камък е уникален, тъй като демонстрира и двете оптични качества. (Промяната в цвета в зависимост от вида осветление е известна още като ефект на александрита). Един от най-известните хризоберилиеви камъни е с маса 313 карата. Той е открит в Шри Ланка, а понастоящем е част от британската кралска колекция. Друг прочут скъпоценен камък е т.нар. „хризоберил на Хоуп”. Той е с тегло 45 карата, изумително красив жълтозелен цвят и впечатляваща шлифовка.

За целите на бижутерията прозрачните кристали се обработват като фасетирани камъни, като фасетировката на хризоберила може да бъде и под формата на брилянти. Някои подвидове хризоберил се обработват под формата на кабошони, за да се прояви по-ясно оптичния ефект ”котешко око”. Най-често различните видове хризоберил се използват като украшения на пръстени и висулки. ”Котешкото око” е естествен минерал, чувствителен към висока температура. Поради това, за да не се получи обезцветяване, бижута с този скъпоценен камък трябва да се пазят от нагряване. Характерна особеност на този скъпоценен камък е неговата крехкост и чупливост (въпреки своята относително висока твърдост) и затова трябва да се пази и от удар. Освен в бижутерията, някои от разновидностите на хризоберила и по-специално александритът са търсени минерали с ценна колекционерска стойност.

Счита се, че хризоберилът е камък на дисциплината и самоконтрола. Препоръчван е подобряване на творческите умения, развива въображение и усилва интуицията. Хризоберилът е камък на родените през януари. По традиция бижута с хризоберил се подаряват на 55-ата годишнина от сватбата.